หน้าหลัก

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร 1 อัตรา
รายละเอียด..https://www.wu.ac.th/th/news/22691

2.จนท.งานข่าวและการสื่อสารดิจิทัล 1 อัตรา
รายละเอียด..https://www.wu.ac.th/th/news/22690

3.จนท.งานงานต้อนรับและสื่อสารภาพลักษณ์ 1 อัตรา
รายละเอียด..https://www.wu.ac.th/th/news/22686

สอบถามเพิ่มเติมโทร.075-673704