หน้าหลัก

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัยด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเคมีและจุลชีววิทยา จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วยด้านเคมี 2 อัตรา และ จุลชีววิทยา 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ด้านเคมี

 • มีประสบการณ์ทางสังเคราะห์เคมีอินทรีย์  (Organic synthesis) โดยเฉพาะปฏิกิริยากับน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ NMR, Spectroscopy, GC, HPLC
 • ทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เคมีพื้นฐานอื่นๆ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ด้านจุลชีววิทยา

 • ทักษะด้าน Microbiology เช่นการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ
 • ทักษะด้านการผลิตโปรตีนโดยใช้เชื้อ (gene expression)
 • ELISA, SDS-PAGE, enzymatic assay/reaction
 • DNA/RNA extraction
 • PCR/real-time PCR
 • ทักษะอื่นๆ ด้านเชื้อ และชีวโมเลกุล

การสมัคร

 1. ผู้สนใจสมัครส่งอีเมลมาแนะนำตัว และแนบ CV ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาที่ รศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล
 2. E-mail: gorawit.yu@gmail.com