หน้าหลัก

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  1. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  2. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  6.  พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานประมูลทรัพย์หลุด จำนวน 1 อัตรา
  8. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th

เอกสารเพิ่มเติม : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ที่มา : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=349