หน้าหลัก

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม"

📍🔔วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดังนี้
🚩1. ตัดผมชายสไตล์สมัยนิยม (1403-1304)💇🏻👱🏻
สนใจติดต่อ
📞โทรศัพท์ 075 – 531500
🌐เว็บไซต์ : www.nkpc.ac.th
Facebook: วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
สมัครด้วยตัวเองได้ที่
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)