Home / ข่าวสารจากภายนอก

ข่าวสารจากภายนอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11” วันที่ 8 – 10 เมษายน 2562

ด้วยศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม  มหาวิทยาลั …

Read More »

แนะนำเว็บไซด์สมัครงาน “ThaiJob.com” เว็บไซต์หางานยอดนิยมสำหรัับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่

แนะนำเว็บไซด์สมัครงาน “ThaiJob.com” เว …

Read More »

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10”  ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561

ด้วยศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม  มหาวิทยาลั …

Read More »

แนะนำเว็บไซด์สมัครงาน “เวิร์คเวนเจอร์” เว็บไซด์สมัครงานแนวใหม่ที่ใช้ระบบอัลกอริธึมอัจฉะริยะในการจับคู่งานที่เหมาะสมที่สุด

แนะนำเว็บไซด์สมัครงาน “เวิร์คเวนเจอร์” …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน จัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ …

Read More »

ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิ …

Read More »