Home / ข่าวสหกิจศึกษา (page 2)

ข่าวสหกิจศึกษา

แจ้งเปิดระบบการสมัครงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (รอบเก็บตก)

ประกาศ!! ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอแจ้งการสมัครงานสหกิจศึ …

Read More »

ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2561ทำแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561

ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2561ทำแบบสอบถ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดค่ายเตรียมพร้อมนักศึกษา สู่สหกิจศึกษานานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ , การส่งแบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสหกิจศึกษา ภาค 1/2561

นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 …

Read More »

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

แจ้งกำหนดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติส …

Read More »

มวล. – เครือข่ายสหกิจฯ ภาคใต้ตอนบน – สกอ. จัดอบรม คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนา …

Read More »

ให้นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 3/2560 ทำแบบสอบถามนักศึกษา(หลังหลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา) ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2561

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศ …

Read More »