Home / ข่าวสหกิจศึกษา (page 2)

ข่าวสหกิจศึกษา

ให้นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 3/2560 ทำแบบสอบถามนักศึกษา(หลังหลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา) ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2561

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศ …

Read More »