Home / ข่าวสหกิจศึกษา

ข่าวสหกิจศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจ English Camp ฟรี โดยวิทยากรเจ้าของภาษาจากต่างประเทศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจ English Camp ฟรี โดยวิ …

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการ “อบรมคณ …

Read More »

JOBBKK.COM ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และเทคนิคการสร้างเรซูเม่ในรูปแบบ Infographic

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร …

Read More »

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โอเชี่ยน จ.นครศรีธรรมราช และ และเครื่องสำอาง KMA จัดฝึกอบรมการแต่งหน้าในกิจกรรม “สวยสดใส รับวัยทำงาน กับเครื่องสำอาง KMA ”

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ …

Read More »

แจ้งเปิดระบบการสมัครงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (รอบเก็บตก)

ประกาศ!! ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอแจ้งการสมัครงานสหกิจศึ …

Read More »

ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2561ทำแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 10 – 14 กันยายน 2561

ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 1/2561ทำแบบสอบถ …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดค่ายเตรียมพร้อมนักศึกษา สู่สหกิจศึกษานานาชาติ

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »

กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ , การส่งแบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสหกิจศึกษา ภาค 1/2561

นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 …

Read More »

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

แจ้งกำหนดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติส …

Read More »