Home / ข่าววิชาเตรียมสหกิจศึกษา

ข่าววิชาเตรียมสหกิจศึกษา

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายพิเศษรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง “ไปต่างประเทศอย่างไรให้พร้อมก่อนเดินทาง” เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง 3201

ประกาศ! เปลี่ยนแปลงห้องบรรยายพิเศษรายวิชาเตรียมสหก …

Read More »

ประกาศ! แจ้งนักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตรวจสอบการเข้าเรียนและส่งงาน

นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561 …

Read More »

ประกาศเลขที่นั่งวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาค 2/2561

ประกาศเลขที่นั่งวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาค 2/2561 ดั …

Read More »