โลโก้หน่วยงานไทย

Staff

Dr. Attanan Tachopisalwong
Phone : +66 7547 6311
Email : attanan.ta@wu.ac.th

Mr. Ekkarat Kaeokhiao
Chief
Phone : +66 7547 6310
Email:kekkarat@wu.ac.th

Mrs. Kanya Pitaktraikul
Cooperative Education Officer
Phone : +66 7547 6307
Email: kanya.nu@wu.ac.th

Mrs. Jureeporn Kaewkerd
Administrative Officer
Phone : +66 7547 6308
Email: jureeporn.su@wu.ac.th

Miss Ubonrat Sosanui
Cooperative Education Officer
Phone : +66 7547 6302
Email : subonrat@wu.ac.th

Mr. Anantdet Sriraphorn
Cooperative Education Officer
Phone : +66 7547 6305
Email : sanantde@wu.ac.th

Mrs. Sanghatai Kubklomsong
International Cooperative
Education Officer
Phone : +66 7547 6305
Email : jsanghat@wu.ac.th

Mrs. Pakphong Rattanapan
Cooperative Education Officer
Phone : +66 7547 6304
Email : pakphong.so@wu.ac.th

Mr. Rerngsak Pantamas
Cooperative Education Officer
Phone : +66 7547 6303
Email : rerngsak.pa@wu.ac.th

Miss Suphatsara Amornluck
Cooperative Education Officer
Phone : +66 7547 6303

 

Miss Pakhanit Ausponpandh
Cooperative Education Officer
Phone : +66 7547 6307
Email : apakhani@wu.ac.th