โลโก้หน่วยงานไทย

INTER COOP WORKPLACE

ทำความรู้จักกับสถานประกอบการสหกิจศึกษานานาชาติ
Top Glove Corporation Berhad ประเทศมาเลเซีย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
Pullman Kuala Lumpur Bangsar Hotel ประเทศมาเลเซีย
สถานกงสุลไทย ณ เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย
Melia Hanoi Hotel ประเทศเวียดนาม
สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย