โลโก้หน่วยงานไทย

บัณฑิตและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ติดตามข่าวสารรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารแรงงาน

บัณฑิตและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ติดตามข่าวสารรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารแรงงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้ที่ลิ้งค์  http://wujobcenter.wu.ac.th/coopjob/

Facebook Comments Box