โลโก้หน่วยงานไทย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมเรื่อง เจาะลึกสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS Excel รุ่น 1 กลุ่ม 1 และ 2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาอบรมเตรียมความพร้อมเรื่อง เจาะลึกสกิลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย MS Excel รุ่น 1 กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล รายชื่อดังไฟล์แนบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม