โลโก้หน่วยงานไทย

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น
ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID 990 0059 0616
Passcode 791112
ลิงค์ https://wu-ac-th.zoom.us/j/99000590616?pwd=MTNNazNYQWRrYWp5aEVJT0dzYzBxQT09