นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นายพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างธุรกิจออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ห้อง E-testing 2 ศูนย์ดิจิทัล