Kanya Nudech

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 2/2563 ตรวจสอบการลงทะเบียน

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 2/256 …

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 2/2563 ตรวจสอบการลงทะเบียน Read More »

การขอคะแนนความดีสำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา

การขอคะแนนความดีสำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา ประกาศ! …

การขอคะแนนความดีสำหรับนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา Read More »

ประกาศ! ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค1/2563 ทุกหลักสูตร ทำแบบสอบถามสหกิจศึกษา

ประกาศ! ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค1/2563 ทุกหลั …

ประกาศ! ขอให้นักศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาภาค1/2563 ทุกหลักสูตร ทำแบบสอบถามสหกิจศึกษา Read More »

แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563

ประกาศ! แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่จะออกป …

แจ้งกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 วันพุธที่ 22 กรกฏาคม 2563 Read More »

ประกาศ! แจ้งกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562

แจ้งกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ  สำ …

ประกาศ! แจ้งกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 Read More »

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เลือกวิธีการรับหนังสือส่งตัว 1 วิธี ทาง Google Form

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ …

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาที่จะออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เลือกวิธีการรับหนังสือส่งตัว 1 วิธี ทาง Google Form Read More »

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ตรวจสอบการส่งแบบประเมินจากสถานประกอบการ

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ตรวจสอบกา …

ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ตรวจสอบการส่งแบบประเมินจากสถานประกอบการ Read More »

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo Design Contest

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญ …

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo Design Contest Read More »

ประกาศ! แจ้งการสมัครงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่าง วันที่ 20 – 30 เมษายน 2563

การสมัครงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึ …

ประกาศ! แจ้งการสมัครงานสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่าง วันที่ 20 – 30 เมษายน 2563 Read More »

ประกาศ! รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษา 2/2563

ประกาศขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษ …

ประกาศ! รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษา 2/2563 Read More »