Home / 2561 / ตุลาคม

Monthly Archives: ตุลาคม 2561

แนะนำเว็บไซด์สมัครงาน “ThaiJob.com” เว็บไซต์หางานยอดนิยมสำหรัับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่

แนะนำเว็บไซด์สมัครงาน “ThaiJob.com” เว …

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้การเป็นคณาจารย์นิเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดโครงการ “อบรมคณ …

Read More »