Home / ข่าวสหกิจศึกษา / JOBBKK.COM ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และเทคนิคการสร้างเรซูเม่ในรูปแบบ Infographic

JOBBKK.COM ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และเทคนิคการสร้างเรซูเม่ในรูปแบบ Infographic


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา JOBBKK.COM ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Infographic และเทคนิคการสร้างเรซูเม่ในรูปแบบ Infographic ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมในครั้งนี้ คุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการสำนักงานภาคใต้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Infographic Resume  มีการ Workshop ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป ซึ่งมีนักศึกษาจากสาขาต่างๆ เข้าร่วมอบรมกว่า 50 คน

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

ประกาศ! ขอเชิญนศ.สหกิจศึกษาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกาศ!!! สำหรั …