Home / ข่าวสหกิจศึกษา / แจ้งเปิดระบบการสมัครงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (รอบเก็บตก)

แจ้งเปิดระบบการสมัครงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (รอบเก็บตก)


ประกาศ!! ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ขอแจ้งการสมัครงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการสมัครงานตามวันเวลาที่กำหนด (รอบเก็บตก) โดยทำการเปิดระบบตามรายละเอียดดังนี้

***1. เปิดระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 12.00 – 15.00 น. เท่านั้น!! ขอให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันสิทธิ์ กรอกใบสมัครงาน และเลือกตำแหน่งงาน ตามวันเวลาดังกล่าว ที่ http://ced.wu.ac.th/coopwu/

***2. นักศึกษาส่งใบสมัครงาน พร้อมเอกสารแนบ จำนวน 2 ชุด ที่เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประจำหลักสูตรของนักศึกษา  ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

***หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ พี่ภคนิตย์ โทร. 0-7567-3181 และ พี่กัญญา 0-7567-3128 หรือที่ สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารไทยบุรี

เอกสารประกอบการสมัครงานตามลิ้งค์

https://coop.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/09/Applyjob_Std.pdf

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

ประกาศ! ขอเชิญนศ.สหกิจศึกษาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “ครั้งหนึ่ง ณ สหกิจศึกษา ความประทับใจไม่รู้ลืม”

ประกาศ!!! สำหรั …