Home / 2561 / สิงหาคม

Monthly Archives: สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10”  ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561

ด้วยศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม  มหาวิทยาลั …

Read More »

แนะนำเว็บไซด์สมัครงาน “เวิร์คเวนเจอร์” เว็บไซด์สมัครงานแนวใหม่ที่ใช้ระบบอัลกอริธึมอัจฉะริยะในการจับคู่งานที่เหมาะสมที่สุด

แนะนำเว็บไซด์สมัครงาน “เวิร์คเวนเจอร์” …

Read More »

กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหลังกลับจากสถานประกอบการ , การส่งแบบประเมิน แบบสอบถาม และรายงานสหกิจศึกษา ภาค 1/2561

นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 …

Read More »