Home / ข่าวสหกิจศึกษา / แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

แจ้งกำหนดการประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
กิจกรรมประกอบด้วย การชี้แจงเรื่องการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา แจ้งปฏิทินสหกิจศึกษาและการเลือกอบรมเสริม นักศึกษารับจดหมายอนุญาตผู้ปกครองและคู่มือนักศึกษาสหกิจศึกษา ***หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ พี่ภคนิตย์ สำนักงานสหกิจศึกษา โทร. 0-7567-318

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

แจ้งเปิดระบบการสมัครงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (รอบเก็บตก)

ประกาศ!! ศูนย์ส …