Home / ข่าวสหกิจศึกษา / ให้นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 3/2560 ทำแบบสอบถามนักศึกษา(หลังหลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา) ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2561

ให้นักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาภาค 3/2560 ทำแบบสอบถามนักศึกษา(หลังหลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา) ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2561

ประกาศ! ขอให้นักศึกษาที่กลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภาคที่ 3/2560 ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามนักศึกษา(หลังหลับจากปฏิบัติสหกิจศึกษา) ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 25 พ.ค. 2561แล้วปริ้นใบสุดท้ายมาส่งพร้อมลงชื่อที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ
ลิ้งค์แบบสอบถามhttps://docs.google.com/forms/d/1YRidr9ArFffb3QFspZKim6kaglJrP3PpM2dpZs2Ah8A/viewform?ts=59f8127c&edit_requested=true

Facebook Comments

About Kanya Nudech

Check Also

แจ้งเปิดระบบการสมัครงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2561 (รอบเก็บตก)

ประกาศ!! ศูนย์ส …